Visuele samenvattingen sessies

Samenvatting dag 1

1. Samenvatting dag 1

(re)organisatie van de eerste lijn

2. De (re)organisatie van de 1e lijn

Geïntegreerde buurtgerichte zorg

3. Geintegreerde buurtgerichte zorg

Geïntegreerd breed onthaal (GBO)

4. GBO

Participatie van persoon met zorg-en ondersteuningsnood (PZON)

5. Participatie

Debat veranderende rol actoren eerste lijn

6. Debat

Doctoraatsonderzoek Academie Voor De Eerste Lijn

7. Doctoraatstudies

Inspirerende casestudy’s

8. Inspirerende case studies