Zelfmanagement in de eerstelijnszorg

Zelfmanagement in de eerstelijnszorg

Zelfmanagement bij mensen met een chronische ziekte wordt gedefinieerd als de bekwaamheid van mensen om hun ziekte in te passen in hun leven.

Zelfmanagement heeft tot doel om te kunnen omgaan met

  • Ziekte, de symptomen, de behandeling, de fysieke en psychosociale gevolgen;
  • Veranderingen in leefstijl en levensrollen ter behoud van een bevredigende levenskwaliteit.


Waarom onderzoeken we zelfmanagement in de eerstelijnszorg?

Met de onderzoeksgroep “zelfmanagement in de eerstelijnszorg” wordt gezocht naar manieren om zelfmanagement bij patiënten/zorgbehoevenden verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

Deze ondersteuning is van cruciaal belang om de ziekte een plaats te geven in het dagelijkse leven. Mensen kunnen mits het hanteren van aangepaste strategieën en zorg het traject van hun eigen ziekte en gezondheid regisseren en beheren.

 

Hoe onderzoeken we zelfmanagement in de eerstelijnszorg?

In een eerste fase wordt een inventaris gemaakt van de noden, voorkeuren en zelfmanagement strategieën van zowel zorgbehoevenden, hun omgeving en de zorgverleners. Deze inventaris dient als input voor de ontwikkeling van een zelfmanagement toolkit. Dit hulppakket omvat zowel technieken om patiënten te ondersteunen in de omgang met hun ziekte als een educatief pakket voor zorgverleners.

Dit toolkit wil zelfmanagement ondersteuning bieden op twee manieren

  • Individueel op maat tijdens individuele begeleiding;
  • Systematisch en gestructureerd via een aanbod van opleiding en praktijkoefeningen voorzien door zorgverleners en ervaringsdeskundigen.

De ontwikkelde toolkit zal worden getest en geëvalueerd in lokale projecten.

Link naar de website Zelfmanagement in de eerste lijn

Contactpersonen