Vrienden van de Academie Voor De Eerste Lijn

De Academie Voor De Eerste Lijn stelt als netwerkorganisatie samenwerking en het voeren van een constructieve dialoog centraal. In dit licht richt ze “Vrienden van de Academie” op waarbij strategische partnerschappen kunnen afgesloten worden met relevante stakeholders in het werkveld. Via “Vrienden van de Academie” worden deze partnerschappen formeel en zichtbaar.

Onder strategische partnerschappen verstaat de Academie Voor De Eerste Lijn organisaties in het zorg- en welzijnsveld in Vlaanderen, Brussel en daarbuiten die ofwel interesse tonen voor het werk van de Academie en op de hoogte wensen te blijven van de activiteiten van de Academie ofwel (de intentie hebben voor het) samenwerken met de Academie op strategisch (via het management, stuurgroepleden, coördinatoren van de Academie) of operationeel niveau (via de WP’s/onderzoeksafdelingen van de Academie).

Er wordt verwacht dat “Vrienden van de Academie” een positief effect zal hebben op de bewustmaking van de bredere zorg- en welzijnssector van de innovatieve onderzoeks- en onderwijswerkzaamheden die de Academie levert, en tegelijkertijd de tools en strategieën voor een sterke eerste lijn zal implementeren in de praktijk. Ze worden dan ook beschouwd als “early adopters” die met de producten van de Academie Voor De Eerste Lijn aan de slag gaan zodra deze beschikbaar zijn en vooraleer anderen (cf. het bredere zorg- en welzijnsveld) dit doen. Langdurig strategisch partnerschap met een organisatie, een netwerk die zich als bevoorrechte partner van de Academie wil uiten en samen met de Academie de handen in elkaar slaat.

Meer informatie

Roy Remmen, Voorzitter [email protected]
Emily Verté, Algemeen coördinator en co-chair [email protected]

 

Onderstaand schema geeft de positie aan van “Vrienden van de Academie” binnen de bredere governance van de Academie.