Omschrijving en doel

De Academie Voor De Eerste Lijn is een netwerk voor onderzoek en onderwijs gericht op de eerstelijnszorg in Vlaanderen en Brussel

De Academie Voor De Eerste Lijn bestaat uit een consortium van 4 universiteiten en 6 hogescholen:

Doel van de Academie

  • Vergroten van de onderzoekscapaciteit in Vlaanderen over de eerste lijn
  • Ondersteunen van de eerstelijnszones door kennis op te bouwen over persoonsgerichte zorg, innovatieve instrumenten en actieplannen ontwikkelen in samenwerking met de terreinactoren
  • Helpen invullen van de nood aan onderwijs en permanente vorming van zorgverleners en ertoe bijdragen dat de uitstroom van professionals uit de welzijns- en zorgsector gemilderd wordt