Stuurgroep Academie

Roy Remmen

Universiteit Antwerpen, Huisartsgeneeskunde, Eerstelijns- en Geïntegreerde Zorg
Chair Academie Voor De Eerste Lijn

Emily Verté

Vrije Universiteit Brussel, Huisartsgeneeskunde en Belgian Ageing Studies
Co-chair en Algemeen Coördinator Academie Voor De Eerste Lijn

Anouk Tuinstra

Hogeschool UCLL , Expertisecentrum – Health Innovation
Valorisatie- en Communicatiemanager Academie Voor De Eerste Lijn

Ilse Weeghmans

Vlaams Patiëntenplatform
Directeur

Kristel De Vliegher

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Diensthoofd Verpleegkundig Departement

Peter Van Bogaert

Universiteit Antwerpen, Verpleeg- en Vroedkunde
Onderzoekscoördinator Interprofessionele Samenwerking in de Eerste Lijn

Sibyl Anthierens

Universiteit Antwerpen, Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg
Onderzoekscoördinator Implementatie- en Evaluatieonderzoek in de Eerste Lijn

Patricia De Vriendt

Artevelde Hogeschool, Ergotherapie en Innovatie in de Gezondheidszorg
Onderzoekscoördinator Gap-analyse en Behoeftenonderzoek in de Eerste Lijn

Birgitte Schoenmakers

Katholieke Universiteit Leuven, Huisartsgeneeskunde
Onderzoekscoördinator Zelfmanagement in de Eerste Lijn

An De Sutter

Universiteit Gent, Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg
Onderzoekscoördinator Doelgerichte Zorg in de Eerste Lijn

Sandra Martin

Expertisecentrum – Health Innovation Hogeschool UCLL
Coördinator Onderwijs Academie Voor De Eerste Lijn