Structuur en governance

Roy Remmen is de Voorzitter van de Academie. Hij wordt bijgestaan door Emily Verté, co-voorzitter en algemeen coördinator van de Academie. Zij verzekert de dagelijkse leiding.

De algemeen coördinator wordt bijgestaan door Sandra Martin, coördinator Onderwijs in de eerste lijn, Nick Verhaeghe, valorisatie- en communicatiemanager en vier pré-doctorale onderzoekers van de onderzoeksafdelingen.

Vijf onderzoeksmanagers leiden de onderzoekafdelingen van de Academie Voor De Eerste Lijn en garanderen de wetenschappelijke leiding van hun onderzoeksdomein.

Alle geledingen vormen samen met het Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform de stuurgroep, het beslissingsorgaan van de Academie Voor De Eerste Lijn.

 

Meer informatie inzake de onderzoeksafdelingen: