Wij zijn uniek

De Academie Voor De Eerste Lijn is een netwerk voor onderzoek en onderwijs en bestaat uit de Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Vives Hogeschool, Karel De Grote Hogeschool, Thomas More Hogeschool, UC Leuven-Limburg, het Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform.

De Academie voor de Eerste Lijn moet de onderzoekscapaciteit in Vlaanderen over de eerste lijn vergroten. Ze zal de eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over echte persoonsgerichte zorg, innovatieve instrumenten en actieplannen ontwikkelen in samenwerking met de terreinactoren. Voorts moet de Academie de nood aan onderwijs en permanente vorming van zorgverleners helpen invullen en ertoe bijdragen dat de uitstroom van professionals uit de welzijns- en zorgsector gemilderd wordt.

quote Door de hulp van de thuisverpleegkundige kan ik in eigen huis blijven wonen.

Governance en structuur Academie Voor De Eerste Lijn

Roy Remmen is de Chair van de Academie en zit de stuurgroepvergaderingen voor. Hij wordt daarin bijgestaan door Emily Verté, co-chair en algemeen coordinator van de Academie Voor De Eerste Lijn. Zij verzekert de dagelijkse leiding.

De algemeen coordinator wordt bijgestaan door Sandra Martin, coordinator onderwijs in de eerste lijn, Nick Verhaeghe, valorisatie- en communicatiemanager en de vier pre-doctorale onderzoekers van de onderzoeksafdelingen van de Academie Voor De Eerste Lijn: (1) doelgerichte zorg, (2) zelfmanagement, (3) interprofessionele samenwerking en (4) evaluatie- en implementatie in de eerste lijn.

Vijf onderzoeksmanagers leiden de onderzoekafdelingen van de Academie Voor De Eerste Lijn en garanderen de wetenschappelijke leiding van hun onderzoeksdomein.

Alle geledingen vormen samen met het Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform de stuurgroep, het beslissingsorgaan van de Academie Voor De Eerste Lijn.

Roy Remmen

Universiteit Antwerpen, Huisartsgeneeskunde, Eerstelijns- en Geïntegreerde Zorg
Chair Academie Voor De Eerste Lijn

Emily Verté

Vrije Universiteit Brussel, Huisartsgeneeskunde en Belgian Ageing Studies
Co-chair en Algemeen Coördinator Academie Voor De Eerste Lijn

Anouk Tuinstra

Hogeschool UCLL , Expertisecentrum – Health Innovation
Valorisatie- en Communicatiemanager Academie Voor De Eerste Lijn

Ilse Weeghmans

Vlaams Patiëntenplatform
Directeur

Kristel De Vliegher

Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
Diensthoofd Verpleegkundig Departement

Peter Van Bogaert

Universiteit Antwerpen, Verpleeg- en Vroedkunde
Onderzoekscoördinator Interprofessionele Samenwerking in de Eerste Lijn

Sibyl Anthierens

Universiteit Antwerpen, Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg
Onderzoekscoördinator Implementatie- en Evaluatieonderzoek in de Eerste Lijn

Patricia De Vriendt

Artevelde Hogeschool, Ergotherapie en Innovatie in de Gezondheidszorg
Onderzoekscoördinator Gap-analyse en Behoeftenonderzoek in de Eerste Lijn

Birgitte Schoenmakers

Katholieke Universiteit Leuven, Huisartsgeneeskunde
Onderzoekscoördinator Zelfmanagement in de Eerste Lijn

An De Sutter

Universiteit Gent, Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnszorg
Onderzoekscoördinator Doelgerichte Zorg in de Eerste Lijn

Sandra Martin

Expertisecentrum – Health Innovation Hogeschool UCLL
Coördinator Onderwijs Academie Voor De Eerste Lijn