Verder studeren in de eerstelijnszorg

Verder studeren geeft de kans om in een vakgebied te specialiseren na een basisopleiding. De meerderheid van de hogescholen of universiteiten bieden bachelor-na-bachelor (Banaba), master-na-master (Manama) of postgraduaten aan. Binnen deze vervolgopleidingen kan specialisatie in de eerstelijnszorg worden aangeboden.

Waarom verder studeren in de eerstelijnszorg?

De basisopleiding biedt een goede basis om als zorgverlener aan de slag te gaan. De organisatie en de regie van de eerstelijnszorg kunnen ingewikkeld zijn. Hierdoor stelt de Academie voor om opleidingsblokken te ontwikkelen die in een vervolgopleiding kunnen aangeboden worden. Het is niet de ambitie van de Academie om een volledige Banaba of Manama aan te bieden. Het uitbouwen van een postgraduaat behoort wel tot de mogelijkheden in samenwerking met de partners.

Hoe het verder studeren in de eerstelijnszorg vorm geven?

De ‘living labs’ beschreven in het deel ‘onderwijs’ worden uitgebreid door de variëteit en complexiteit te verhogen. Verder worden ze aangevuld met theoretische opleidingsblokken. De Academie focust hoofdzakelijk op de thema’s doelgerichte zorg, zelfmanagement en samenwerking in de eerstelijnszorg. De vervolgopleidingen zijn toegankelijk voor studenten en zorgverleners die een basisopleiding in een gezondheids- of welzijnsberoep met succes hebben afgelegd.
Een macrodoelmatigheidstoets gaat aan het opbouwen van een postgraduaat vooraf. In deze toets gaat het onderwijsteam na hoe de nieuwe opleiding verschillend is van reeds bestaande opleidingen. Bijkomend wordt bestudeerd hoe groot de behoefte en interesse is in de nieuwe opleiding bij studenten en zorgverleners. Na een positieve toets kan een nieuw postgraduaat aan een hogeschool of universiteit worden aangeboden. Het onderwijsteam van de Academie exploreert de mogelijkheid tot het opstarten van een postgraduaat in 2021.

Contact

Binnen de Academie Voor De Eerste Lijn wordt het domein levenslang leren uitgewerkt en ingevoerd door zes hogescholen (Arteveldehogeschool, Hogeschool Gent, Hogeschool UC Leuven-Limburg, Hogeschool VIVES, Karel de Grote Hogeschool en Thomas More Hogeschool), vier universiteiten (Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent, KU Leuven en Vrije Universiteit Brussel) en Witgele-Kruis Vlaanderen.