17 August 2021

Uitnodiging webinar thuishospitalisatie – 16 september 2021 (13u-14u)

Na meer dan 1.000 thuistoedieningen van Herceptin® in het kader van een FOD-pilootproject, slaan UZ Leuven, Wit-Gele Kruis, i-mens, zelfstandige thuisverpleegkundigen en huisartsenvereniging Khobra opnieuw de handen in mekaar om patiënten binnenkort weer een oncologische behandeling aan huis te kunnen bieden. We kijken uit naar het definitief kader dat de overheid momenteel voorbereidt en dat we na de zomer verwachten.

Op donderdag 16 september (13-14u) organiseren UZ Leuven en de betrokken eerstelijnsorganisaties een webinar voor iedereen die met interesse uitkijkt naar een definitief kader rond thuishospitalisatie in de oncologie en de mogelijkheden ervan voor patiënten, ziekenhuis én eerstelijn. Tijdens dit webinar lichten ze toe hoe ze in regio Leuven transmuraal samenwerken om een kwaliteitsvolle en veilige oncologische behandeling aan huis te waarborgen.

Het programma vindt u hieronder. Inschrijven kan via www.uzleuven.be/oncothuis

13u Welkom

door Christel Stuyven (verpleegkundig manager zone oncologie UZ Leuven)

13u-13u10 Pilootproject thuishospitalisatie Herceptin® (2018-2020): een terugblik

door Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)

13u10-13u25 Getuigenissen van een patiënt, een oncoloog, een thuisverpleegkundige en een huisarts
13u25-13u35 Transmurale samenwerking rond thuishospitalisatie in de toekomst

door Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)

13u35-13u45 Thuishospitalisatie in de context van een eerstelijnszorg in evolutie

door Lieve Pelzer (Directeur zorg Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant)

13u45-14u Q&A, mogelijkheid tot vraagstelling en debat met de betrokken partners (UZ Leuven, Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant, zelfstandige thuisverpleegkundigen, i-mens, huisartsenkring Khobra)

moderatie door Kristof Muylaert (domeinverantwoordelijke palliatieve zorg en oncologie,Wit-Gele Kruis Vlaams-Brabant) en Annemarie Coolbrandt (verpleegkundig specialist oncologie UZ Leuven)