07 April 2021

Primary Care Academy Award winners #4

Ontmoet Dennis Cremer en Betisem Elmensouri en hun onderzoeksproject!

Dit jaar reikt de Academie voor de Eerste Lijn de eerste keer de Prijs Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy Award) uit. De prijs is bedoeld om de beste scripties op het terrein van de eerstelijnszorg in het licht te stellen en zo het onderzoek op dit domein aan te moedigen.

De Academie Voor De Eerste Lijn heeft nu het genoegen u voor te stellen aan Dennis Cremer en Betisem Elmensouri en hun onderzoeksproject ‘De dematerialisatie van het voorschrift: voordelen en knelpunten’. 

Dennis en Betisem werden door de jury geselecteerd voor de Primary Care Academy Award en wonnen hiermee de derde prijs t.w.v. 250,00 Euro . Proficiat Dennis & Betisem!

Wij zijn Dennis Cremer (links) en Betisem Elmensouri (rechts) en voor onze masterproef Farmaceutische Wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen hebben wij getracht een antwoord te geven op de vraag of patiënten, apothekers en artsen klaar zijn voor de digitalisering van het artsenvoorschrift. Hiervoor hebben wij, onder auspiciën van promotor Prof. Dr. Guido RY De Meyer, dit kwantitatief observationeel onderzoek uitgevoerd. Dennis is momenteel werkzaam als apotheker. Hij is tevens ingenieur in de luchtvaarttechnieken, waarbij hij voorheen werkzaamheden verrichte als aviation specialist. Betisem vervolledigd momenteel de masteropleiding Farmaceutische wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Ze was voorheen werkzaam als coördinator van Fase II en III klinisch onderzoek.

In onderstaande samenvatting leggen Dennis en Betisem hun onderzoeksproject aan u uit. 

De digitalisering van de gezondheidszorg, die verloopt via de implementatie van eHealth diensten, biedt tal van mogelijkheden om de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van het zorgsysteem te verbeteren. Een belangrijke verandering die vooral de gezondheidswerkers op de eerstelijn zal beïnvloeden, is de invoering van het papierloze voorschrift. De patiënt zal via het online portaal Mijngezondheid.be hun voorschriften kunnen raadplegen en beheren. Het doel van ons onderzoek was om de attitude van de patiënt, huisarts en apotheker omtrent de dematerialisatie van het voorschrift in kaart te brengen. De belangrijkste constatering van ons onderzoek bleek de exclusie van kwetsbare bevolkingsgroepen te zijn. Om te voorkomen dat er voor deze patiënten een gezondheidskloof wordt gecreëerd hebben wij hieromtrent enkele voorstellen gedaan waar op macroniveau de beleidsmakers, maar ook op microniveau de gezondheidswerkers, rekening mee moeten houden bij de invoering van het papierloze voorschrijfsysteem.

Implicaties van het onderzoek op de praktijkvoering in de eerstelijnszorg;

Uit de resultaten bleek dat de patiënten die niet overweg kunnen met Mijngezondheid het daarnaast ook lastig vinden om de arts te vragen een voorschrift uit te printen. Er moet voorkomen worden dat de dematerialisatie van het voorschrift, bij patiënten die de taal niet machtig zijn of een beperkte digitale geletterdheid hebben, zal leiden tot een extra zorgbarrière. Voor hen kan bijvoorbeeld een speciale functie aangemaakt worden waarmee éénmalig aangegeven kan worden dat deze patiënten standaard een uitgeprint voorschrift meekrijgen. Taalbarrières kunnen voorkomen worden door Mijngezondheid en de daaraan gekoppelde patiëntenportalen in de meest voorkomende vreemde talen aan te bieden. Tot deze stappen gerealiseerd zijn zullen gezondheidswerkers op de eerstelijn rekening moeten houden met deze beperkingen van het systeem en vigilant blijven om uitsluiting van zwakke patiëntenpopulaties te voorkomen.

De workflow van de apotheker en de arts wordt negatief beïnvloed door de overstap naar het papierloze voorschrift, wat bijvoorbeeld bij apothekers kan leiden tot meer afgiftefouten. In onze masterproef doen we hierrond enkele aanbevelingen die de beleidsmakers kunnen implementeren. Artsen en apothekers gaven aan onvoldoende begeleid te worden gedurende deze overstap en wensen tevens meer informatie te ontvangen. De ondersteuning naar de gezondheidswerkers moet beter om de transitie naar het papierloos voorschrijfsysteem beter te laten verlopen, maar ook omdat zij voor patiënten vaak het eerste aanspreekpunt zijn. Een overzichtelijk informatiepunt en een toegewezen contactpersoon per regio kan hieraan bijdragen. Eventueel zijn verplichte trainingen voor artsen en apothekers, om beter overweg te kunnen met het nieuwe systeem, een optie. Een goede drijfveer hiervoor is om deze trainingen mee te laten tellen als bijscholing. Een vergoeding voor de uitleg aan patiënten over het papierloze voorschrift of de functies van Mijngezondheid staat meer apothekers en artsen toe tijd vrij te maken voor de begeleiding van kwetsbare patiëntengroepen.