25 October 2021

OPROEP PRIMARY CARE ACADEMY AWARD STAAT OPEN!

PRIJS VOOR BESTE PROEFSCHRIFT, MASTER- OF BACHELORPROEF 2021

De Academie voor de Eerste Lijn reikt opnieuw de ‘Prijs Academie voor de Eerste Lijn’ uit. De prijs is bedoeld om de beste afstudeerwerken of proefschriften op het terrein van de eerstelijnszorg in het licht te stellen en zo het onderzoek op dit domein aan te moedigen.

Kandidaten voor deze prijs zijn studenten die een bachelor-, master- of doctoraatsopleiding volgen in Vlaanderen.

Het afstudeerwerk of proefschrift rapporteert over praktijkgericht onderzoek of een verbeterproject in de eerstelijnszorg. Dit kan zowel in de eerstelijnsgezondheidszorg als welzijnszorg zijn.

Het afstudeerwerk is volledig afgewerkt, met uitzondering van een doctoraatsproefschrift, deze dient nog niet verdedigd te zijn.

De prijs bedraagt 500 euro voor de winnaar van elke categorie (bachelor, master of doctoraat).

Het kandidaatsdossier bestaat uit titel, doelstelling, methode, resultaten, discussiepunten en toekomstperspectieven rekening houdend met het aantal toegelaten karakters. Dit dossier is opgesteld in het Nederlands in een format dat op onze website te vinden is. De dossiers worden beoordeeld door de leden van de stuurgroep van de Academie. De winnaars worden gepubliceerd op de website van de Academie.

De kandidaatsdossiers worden verwacht tegen ten laatste maandag 31 januari 2022 om 12u00 bij de stuurgroep van de Academie voor de Eerste Lijn via [email protected].

Geïnteresseerden kunnen met hun vragen terecht bij Roy Remmen ([email protected]), Elien Colman ([email protected]), Anouk Tuinstra ([email protected]) en Sandra Martin ([email protected]).

Met dank en vriendelijke groeten,

De Academie voor de Eerste Lijn

Primary Care Academy Award Kandidaatsdossier 2021

Primary Care Academy Award Wedstrijdreglement 2021