09 December 2021

KBS zoekt coaches (m/v/x) voor Zorgzame Buurten

Context

In juni 2021 lanceerde Wouter Beke, Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding de projectoproep Zorgzame Buurten voor lokale besturen, buurtwerkingen, welzijns- en zorgorganisaties, en zorgraden van eerstelijnszones.

Met deze projectoproep wil hij gedurende 2 jaar minstens 100 Zorgzame Buurten in Vlaanderen en Brussel ondersteunen en inspireren bij hun ontwikkeling in Vlaanderen en Brussel. Daartoe wordt een financiële impuls tot 50.000 euro per project per jaar voorzien, en een intensieve begeleiding en ondersteuning van de lokale initiatieven.

De projecten worden van 1 maart 2022 tot 29 februari 2024 ondersteund door een tijdelijk consortium of netwerk van kennisorganisaties en onderzoeksinstellingen, dat door de Koning Boudewijnstichting wordt gecoördineerd. De oproep naar coaches maakt deel uit van de het begeleidings- en ondersteuningsprogramma dat de Koning Boudewijnstichting samen met het consortium ontwikkelt.

De lancering van het begeleidings- en ondersteuningsprogramma Zorgzame Buurten wordt voorzien op de startdag met alle goedgekeurde projecten in maart 2022. De coaches gaan al aan de slag in februari 2022. De kwaliteitsbewaking van het team van coaches gebeurt door de Koning Boudewijnstichting en het consortium.

In het kader van de projectoproep Zorgzame Buurten is Koning Boudewijnstichting op zoek naar

Coaches (m/v/x) voor 100 Zorgzame Buurten

Als coach ondersteun je een portfolio van minstens 10 zorgzame buurten, afhankelijk van de afgesproken tijdsinvestering van minimum 50% tot maximum 80% VTE. Kandidaat-coaches kunnen kandideren als zelfstandige of als loontrekkende vanuit hun onderzoeksinstelling of kennisorganisatie.

Uitgangspunten

 • Coaching is voor elk zorgzame buurtproject een gegeven. De intensiteit is variabel naargelang de in kaart gebrachte noden.
 • De groep van max 10 coaches die wordt aangetrokken, moet voldoende divers zijn.
 • De coaches werken als team: ze vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie, overleggen samen, capteren signalen en genereren (tussentijdse) inzichten en leerpunten.

Competenties en attitude

Een coach

 • kan generalistisch werken
 • beschikt over analytische vaardigheden
 • heeft ervaring en relevante expertise
 • is empathisch en werkt oplossingsgericht
 • werkt verbindend
 • werkt proactief en triggert vooruitgang
 • is methodisch onderlegd (bv. op vlak van vraagverheldering, procesbegeleiding, faciliteren…).
 • kan goed luisteren en heeft een waarderende houding
 • kan netwerken vormen en met belangenconflicten omgaan
 • is integer en transparant (geen ‘conflict of interests’)
 • is open, eerlijk en nieuwsgierig
 • heeft affiniteit met welzijn en zorg
 • heeft affiniteit met minstens één regio in Vlaanderen of/en met Brussel-Hoofdstad en heeft een minimale kennis van de sociale kaart
 • is cultuursensitief
 • bewaakt de eigen rol en inbreng in het zorgzame buurtproject.

Rollen van een coach

Een coach

 • zorgt voor verbinding tussen
 • de partners in het lokale netwerk
 • de projecten onderling
 • de projecten en het externe ondersteuningsaanbod
 • de projecten, de andere coaches en het consortium.
 • is een mentor en begeleidt leerprocessen.
 • is klankbord en sparringpartner voor de trekkers van de zorgzame buurtprojecten.
 • stimuleert bewuste reflectie over het eigen handelen en reikt daartoe begrippen en kaders aan.
 • stelt zich op als bemiddelaar waar iets vastloopt en helpt moeilijkheden ontmijnen.
 • durft vragen te stellen en is aanjager en uitdager van de trekkers van de zorgzame buurten.
 • versterkt de kwaliteit van wat op het terrein gebeurt en versterkt projecten in hun autonomie.
 • vangt signalen op over ondersteuningsnoden, geeft die door aan het consortium en zoekt mee naar antwoorden.
 • verwijst door naar of betrekt relevante expertise.

Randvoorwaarden

Een coach

 • heeft een bachelor of masterdiploma
 • moet minimaal beschikbaar zijn voor de periode van 2 jaar, met een grotere beschikbaarheid bij de opstart vanaf maart 2022 – tussen 50 en 80% VTE
 • is bereid om als team te werken
 • kan werken vanuit een belangeloze, onafhankelijke rol
 • engageert zich om binnen een gemeenschappelijk kader te werken, dat wordt aangestuurd vanuit het overkoepelend concept van Zorgzame Buurten.

Wat bieden we?

 • De kans om mee te werken aan de uitbouw van zorgzame buurten in Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad.
 • Een inhoudelijk interessante en uitdagende opdracht voor 2 jaar.
 • Een samenwerking op maat en met flexibiliteit. Het engagement van een coach kan variëren van 50% tot maximum 80% VTE.
 • De coaching opdracht, als zelfstandige of als loontrekkende binnen een kennisorganisatie of onderzoeksinstelling, wordt uitgevoerd via een dienstverleningsovereenkomst.
 • Ondersteuning van het team van coaches door de Koning Boudewijnstichting en het consortium.

De Koning Boudewijnstichting wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of beperking. Als je een beperking hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Kandidaten met een migratieachtergrond worden aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.

Interesse?

Stel je tegen uiterlijk woensdag 15 december 2021 kandidaat door het formulier in te vullen op de jobsite van de KBS en ons jouw CV en motivatiebrief te bezorgen. Gelieve in de motivatiebrief te specificeren hoeveel tijd je aan de coaching opdracht kan besteden – tussen 50 en 80% – en of je namens een organisatie kandideert of op zelfstandige basis.

Voor meer info kan je contact opnemen met Tinne Vandensande, senior programmacoördinator bij de KBS: [email protected] of bellen naar +32-2-549 61 59