01 October 2020

PRIJS VOOR BESTE MASTER- OF BACHELORPROEF 2020

Dit jaar reikt de Academie voor de Eerste Lijn voor de eerste keer de Prijs Academie voor de Eerste Lijn uit. De prijs is bedoeld om de beste scripties op het terrein van de eerstelijnszorg in het licht te stellen en zo het onderzoek op dit domein aan te moedigen.

Kandidaten voor deze prijs zijn studenten die een bachelor of master opleiding volgen in Vlaanderen.

De scriptie rapporteert over praktijkgericht onderzoek of een verbeterproject in de eerstelijnszorg. Dit kan zowel in de gezondheidszorg als welzijnszorg zijn.

De prijs bedraagt 500 euro voor de winnaar, 300 euro voor de tweede plaats en 200 euro voor de derde plaats.

Het kandidaatsdossier bestaat uit titel, doelstelling, methode, resultaten, discussiepunten en toekomstperspectieven rekening houdend met het aantal toegelaten karakters. Dit dossier is opgesteld in het Nederlands in een format dat op onze website te vinden is. De dossiers worden beoordeeld door de leden van de stuurgroep van de Academie. De laureaten worden gepubliceerd op de website van de Academie.

De kandidaatsdossiers worden verwacht tegen ten laatste vrijdag 25 december 2020 bij de stuurgroep van de Academie voor de Eerste Lijn via [email protected] met in het onderwerp ‘prijs Academie voor de Eerste Lijn’.

Geïnteresseerden kunnen met hun vragen terecht bij Roy Remmen ([email protected]), Emily Verté ([email protected]), Sandra Martin ([email protected]), An De Sutter ([email protected]), Birgitte Schoenmakers ([email protected]) en Nick Verhaeghe ([email protected]).

Met dank en vriendelijke groeten,

De Academie voor de Eerste Lijn

 

KBS PCA Prijs Academie Kandidaatsdossier