Samenwerking in de eerstelijnszorg

Het zorglandschap is in volle beweging. Concepten als ‘holistische zorg’, ‘geïntegreerde hulp- en zorgverlening’, ‘regie van zorg bij de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood’, ‘interprofessionele samenwerking’ bepalen de eerstelijnszorg van vandaag. Echter, de eerste lijn is tot op heden vaak gefragmenteerd zonder een gemeenschappelijke visie of doel.

Tijd om de eerste lijn te ondersteunen in de evolutie naar een holistische, interprofessionele aanpak waarbij de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat en thema’s als welzijn en welbevinden worden geïntegreerd in de zorg.

Hoe gaan we dat doen?
We willen iedereen in de eerste lijn betrekken: personen met een zorg- en ondersteuningsnood, kwetsbare groepen, ervaringsdeskundigen, informele zorgverleners, formele hulp- en zorgverleners en beleidsmakers op verschillende niveaus.

Samen met hen willen we op wetenschappelijk gefundeerde wijze: 1) onderzoeken en bestuderen wat ‘interprofessionele samenwerking’ en ‘geïntegreerde zorg’ in de eerste lijn betekent en kan betekenen, 2) een systeem creëren waarin holistische- en persoonsgerichte zorg centraal staan en voor iedereen toegankelijk is, en 3) het gecreëerde systeem toepassen, evalueren en verder aanpassen volgens de noden in de eerste lijn.

Hiervoor gaan we in het werkveld op zoek naar ‘good practices’, zijnde voorbeelden van samenwerkingsinitiatieven of -vormen die momenteel bestaan. Vanuit deze voorbeelden bestuderen we de succesfactoren en barrières en gaan we op zoek gaan naar strategieën om deze te verankeren.

Contact: