Theorie in de praktijk brengen in de eerstelijnszorg

Theorie in de praktijk brengen in de eerstelijnszorg

Het omzetten van theorie naar de praktijk gaat over het vertalen van wetenschappelijke kennis naar bruikbare, concrete acties en veranderingen binnen de eerstelijnszorg.

Twee concepten staan centraal binnen deze onderzoeksgroep:

  • Implementatie: hoe zorgen we ervoor dat praktijkinterventies daadwerkelijk worden opgenomen en uitgevoerd binnen de eerste lijn?
  • Evaluatie: wanneer zijn praktijkinterventies geslaagd? Hoe kunnen we dit meten en opvolgen?

 

Waarom onderzoek naar hoe we theorie in de praktijk omzetten?                                                                                            

Wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk is doorgaans niet eenvoudig. We stellen vast dat er een kloof is tussen “de academische wereld” en “de echte wereld”. Wanneer praktijkinterventies hun effect bewijzen in de academische wereld, kan het zo zijn dat het er in de echte wereld toch net iets anders en complexer aan toe gaat. Het gevaar is dat wetenschappelijke kennis uiteindelijk in een schuif belandt en nooit zijn nut kan bewijzen in de praktijk.

Om die reden hebben we binnen de Academie bijzondere aandacht voor onderzoek naar implementatie. We bekijken hoe we praktijkinterventies binnen de eerste lijn een zo groot mogelijke slaagkans kunnen geven.

  • Welke strategieën hebben we hiervoor nodig?
  • Wat zijn ondersteunende elementen om een interventie te doen slagen?
  • Wat zijn mogelijke barrières?
  • Wanneer is een interventie succesvol?

Op deze vragen zoeken we een antwoord door verschillende disciplines, betrokkenen en onderzoeksmethoden samen te brengen.

 

Hoe onderzoeken we de uitvoering van theorie in de eerstelijnszorg?

In een eerste fase nemen we de literatuur door en bekijken we welke theorieën, modellen en inzichten reeds bestaan. Aan de hand daarvan bouwen we een eigen kader op dat ons handvaten biedt om een interventie op te stellen en in de praktijk te brengen. We toetsen dit kader verder af bij de andere onderzoeksgroepen en bij relevante stakeholders. Uiteindelijk willen we komen tot een handleiding en toolkit die de implementatie van praktijkinterventies kan ondersteunen.

Publicaties 

fpubh-09-675171

 

Contactpersonen

[email protected]

[email protected]

[email protected]