11 February 2020

Essay on innovation in primary care – The Primary Care Academy

De Academie Voor De Eerste Lijn geldt als een innovatie in onderzoek en onderwijs inzake de eerstelijnszorg. Een aantal algemene gedachten zijn terug te vinden in het essay van Emily Verté, algemeen coördinator van de Academie Voor De Eerste Lijn.

The Primary Care Academy as an act of innovation in primary care research and teaching in Flanders, Belgium. Some general thoughts in the following essay by Emily Verté, general coordinator of the Primary Care Academy.

Emily Verté_Essay on innovation in primary care- The Primary Care Academy_2019