Doelgericht werken in de eerstelijnszorg

Doelgerichte zorg in de eerstelijnszorg

Doelgerichte zorg houdt een verschuiving in van een probleemgestuurde zorg naar een zorg die vertrekt vanuit de zorgbehoevende en wat die graag wil bereiken.

 

Waarom onderzoeken we doelgerichte zorg in de eerste lijn?

Met de onderzoeksgroep ‘doelgerichte zorg in de eerste lijn’ willen we nagaan of doelgerichte zorg de sleutel kan zijn om de zorg dichter bij de zorgbehoevende te brengen. Er zijn echter nog heel wat open vragen:

  • Wat is doelgerichte zorg?
  • Hoe wordt doelgerichte zorg in de praktijk gebracht?
  • Wat zijn de effecten van doelgerichte zorgen voor de PZON?
  • Hoe zorgen we ervoor dat doelgerichte zorg duurzaam verankerd wordt?

 

Hoe onderzoeken we doelgerichte zorg in de eerste lijn?

Om deze vragen te beantwoorden vinden we heel wat informatie in de literatuur. Het is echter belangrijk om de zorgbehoevende een stem te geven. We gaan dieper in op de effecten van doelgerichte zorg en willen nagaan wat, voor wie, en in welke omstandigheden werkt met betrekking tot doelgerichte zorg. Het is belangrijk om hierbij de vraag te stellen hoe we deze effecten gaan meten. Daarnaast werken we ook aan indicatoren om doelgerichte zorgprocessen te meten detecteren.

Ook gaan we in gesprek met de zorg- en welzijnsverlener. Zij werken immers dag in dag uit aan kwaliteitsvolle en persoonsgerichte zorg. Het zijn daarom belangrijke bronnen om doelgerichte zorg in een breder kader te plaatsen en vorm te geven.

Met onze onderzoeksgroep zetten we ons de komende jaren in om doelgerichte zorg voor zowel de zorgbehoevende als de zorg- en welzijnsverlener mogelijk te maken.

 Contactpersonen

Rapport Summer Academy

Nieuwsbrief Lerend Netwerk Doelgerichte Zorg

Meer weten over doelgerichte zorg?

Persoonsgerichte zorg bij patiënten met multimorbiditeit