Opnames

Uitgenodigde sprekers

Conferentie welkom door Mevrouw Patricia Adriaens, voorzitster van het Fonds Dr. De Coninck [FR-NL]

Introductie door Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding [NL]

De heer Alain Maron Brusselse minister onder meer belast met sociale actie en gezondheid [FR-NL]

Pistes om de eerste lijn te versterken in de toekomst Frank Vandenbroucke Vicepremier en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid [NL]

Keynote : Professor Julie MacInnes, onderzoekster aan de Universiteit van Kent [ENG]

Sprekers Academie Voor De Eerste Lijn & Be-Hive

Program Book – Abstracts

Sessie 1: interprofessionele samenwerking – deel 1

Céline Mahieu [FR]

Fabian Defraine [FR]

Giannoula Tzakitsidis & Emy Kool [NL]

Muhammed Mustafa Sirimsi [NL]

Quentin Vanderhofstadt [FR]

Sessie 2: doelgerichte zorg

Dagje Boeykens [NL]

Kathy Delabye [FR]

Lotte Vanneste [NL]

Sessie 3: interprofessionele samenwerking – deel 2 (kwetsbare groepen)

Alexis Creten [FR]

Céline Mahieu [FR]

Jessica Mellier [FR]

Léa Di Biagi [FR]

Session 4: onderwijs

Jennifer Foucart [FR]

Reini Haverals [NL]

Sam Pless [NL]

Session 5: chronische zorg

Dominique Van de Velde [NL]

Lotte Timmermans [NL]

Lucia Alvarez-Irusta [FR]

Sessie 6: geografische structuren en eerstelijnszorg

Delphine Kirkove [FR]

Hubert Jamart [FR]

Jean Macq [FR]

Thérèse Van Durme [FR]

Sessie 7: implementatie en kwaliteit binnen de eerstelijnszorg in België

Céline Mahieu & Roy Remmen [NL-FR]

Ine Huybrechts [NL]

Madeleine Capiau [FR]